ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล (ช.ม.พ.)
จังหวัดสกลนคร
 
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
วิชาการเพิ่มพูนพัฒนาเพื่อสานุศิษย์
สุวิชาโน ภวํ โหติ ปรัชญาชีวิต
สมานมิตรผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

ก้าวเดินรุดหน้าขจรไกล
มีนิสัยไหว้สวยด้วยจิตเพลิดเพลิน
ดั่งสัญลักษณ์ดอกบัวหลวง ช้างมิ่งขวัญมั่นเผชิญ
และแสงเทียนส่องทางเดินเจริญปัญญา

** งามสง่าลูกฟ้าขาวเรามุ่งมั่น
ไม่ไหวหวั่นเช่นประดู่คู่พารา
รักเคารพชาติศาสน์ขัตติยา
นาฏศิลป์กีฬาเด่นการเรียนดีมีน้ำใจ

โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
สัมพันธ์อบอุ่นสามัคคีชี้ทางสดใส
แสวงหาความรู้ อยู่อย่างประหยัด เคร่งครัดวินัย
ใส่ใจคุณธรรม นำไทยวัฒนา (ซ้ำ) **