ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นภาพช้างชูคบเพลิงบนดอกบัวเหนือก้อนเมฆ   ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่  ด้านบนเป็นปรัชญาโรงเรียน  สุวิชาโน  ภวํ โหติ   หมายถึง "ผู้มีความรู้ดี  ย่อมเป็นผู้เจริญ"