ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนด้านพลังงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีพัฒนพงษ์ พระหันธงไชย
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,14:37  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนด้านพลังงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตติยา ไกรกลาง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,14:33  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..