ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนด้านพลังงาน
ชื่อนักเรียน : นางสาวเนาวรัตน์ พวงจันทร์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,14:46   อ่าน 271 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนด้านพลังงาน
ชื่อนักเรียน : นางสาวอรวรรยา สาโพนทัน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,14:45   อ่าน 317 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนด้านพลังงาน
ชื่อนักเรียน : นางสาวเอมิตา พาชัย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,14:43   อ่าน 276 ครั้ง