ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 64
ขอขอบพระคุณบริษัทSCGโฮมโซลูชั่นและSCG sourcingสว่างแดนดินที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมคณะครูเเละนักเรียน ที่มาใ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านรองศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะอาชีวะอาสา จังหวัดอุดรธานี ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะนักศึกษาอาชีวะอาสา จังหวัดอุดรธานี ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะภูไทวาริช 07 ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
การเเจกอุปกรณ์การเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 60
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดบุบรี่
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 60
พิธีรับโล่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 60
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) ๖ เมษายน
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 60
เเนะเเนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 60
งานผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 60
ร่วมงานบุญกองข้าวบ้านช้างมิ่ง ประจำปี 2559
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 60
รับมอบเกียรติบัตร โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ประจำปี 2559
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60
ร่วมงานฉลองโบสถ์วัดพระเเม่รับสารบ้านหนองเดิ่นดอนขาว
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 60
ขอขอบพระคุณ คุณสุเทพ ไท้ค้ำคูณ มอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 60
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมงาน ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 2560
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 60
O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่สนามสอบโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 60