ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด ทรุดโทรม
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61
วันครูแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 61
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 61
ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนครมอบ เครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 60
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดสกลนครมอบเงินบริจาคให้โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 60
ร่วมงานถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการจำรัส พิมพา คณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนโพธิเเสนวิทยา ที่มาให้กำลังใจเเละมา
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณ ดต.กรภัทร คุณสมมาตร บาลลาที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสาทิน ไชยรา ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนงรักษ์ เคนไชยวงค์ ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณทีมงานปากคาด จังหวัดบึงกาฬที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.23 ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วย
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารขนาดเล็ก สหวิทยาเขตดำรงธรรม ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโร
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะอาชีวะอาสา จังหวัดอุดรธานี ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณกองร้อย ตชด.126 ชมรมชาวใต้จ.สระเเก้วที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรี
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านรองเพชรสุดา จันทรังษีที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนิวัติ สุวรรณไชยรบ ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณอาจารย์ศรัณพงษ์ วงศ์กาฬสินธ์ู ศูนย์รวมน้ำใจสู่อีสาน ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูแ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 60