ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 63 งานปัจฉิมนิเทศก์
10 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาคประจำปี 2562
20 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 กีฬาสีภายในโรงเรียน
29 ต.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561