ผู้บริหาร

นายอังกูร บุญรักษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/12/2016
ปรับปรุง 19/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 40996
Page Views 45629
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET
ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณานิคม
16 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนบะฮีวิทยาคม อำเภอพรรณานิคม
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET