ผู้บริหาร

นายอังกูร บุญรักษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/12/2016
ปรับปรุง 19/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 40994
Page Views 45627
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอังกูร บุญรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย อัคพิน
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก วรรณสวนหม่อน
ตำแหน่ง : หัวหน้างงานกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :